350 αμιγώς ελληνικά καταστήματα!

 

Η μεγαλύτερη αλυσίδα ηλεκτρικών συσκευών στην Ελλάδα.

Μέλος του ευρωπαϊκού group Euronics!

​Όροι Χρήσης

                                                  ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

1.1 Η εταιρία «Euronics Greece» που εδρεύει στην οδό Δαμάσκου Σταμάτη 12, Αχαρνές διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο: «Euronics Διαγωνισμός» με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής καλούμενοι ως «ΟΡΟΙ») οι οποίοι είναι αναρτημένοι στο διαδικτυακό τόπο https://www.facebook.com/euronics.gr/(εφεξής καλούμενος ως «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ»).

 

1.2 Η «Euronics Greece» ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής του «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ» φιλοξενεί και διαχειρίζεται την προβολή του διαγωνισμού, διαχειρίζεται το αρχείο προσωπικών δεδομένων που δημιουργείται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό, αναλαμβάνει τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης και αναλαμβάνει την επικοινωνία με τους νικητές.

 

1.3 Η «Euronics Greece» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους «ΟΡΟΥΣ» κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια ή/και να ματαιώνει τον παρόντα διαγωνισμό, να ανακαλεί ή να αλλάζει τα δώρα/έπαθλα με άλλα ίσης αξίας αυτών και να τροποποιεί την ημέρα και ώρα της ανάδειξης/ανακοίνωσης των νικητών λόγω σπουδαίου λόγου ορίζοντας νέα ημερομηνία. Οι παραπάνω μεταβολές θα ανακοινωθούν εκ νέου στον «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ». Κάθε μεταβολή είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιριών.

1.4 Με κάθε εγγραφή στην ειδική φόρμα του διαγωνισμού αποδέχεστε τους όρους του GDPR. Τα δεδομένα σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προωθητικές ενέργειες.

 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

2.1. Οι εγγραφές στην πλατφόρμα ισχύουν έως και 7/12 με την προϋπόθεση ότι η απόδειξη αγοράς είναι έως και τις 30/11.

Συμμετοχές που υποβάλλονται πριν ή/και μετά από τη συγκεκριμένη περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα αποκλείονται.

 

2.2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των «Όρων», καθώς και των όρων χρήσης του FACEBOOK, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή και τη διενέργεια του Διαγωνισμού.

 

2.3. Βασική προϋπόθεση είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο FACEBOOK και να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο με δικά του τεχνικά μέσα.

 

2.4. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

 

2.5. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που δηλώνουν είναι αληθή.

 

2.6. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειες τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον παρόντα διαγωνισμό.

 

2.7. Από το διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι της διοργανώτριας εταιρίας «Euronics Greece».

 

2.8. Σε κάθε διαγωνιζόμενο αναλογούν πολλές συμμετοχές σύμφωνα πάντα με το προσωπικό του FACEBOOK PROFILE ID. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει τόσες φορές όσες και οι κοινοποιήσεις (shares) που θα κάνει.

 

2.9. Ο κάθε συμμετέχων, επίσης, σύμφωνα πάντα με το προσωπικό του Facebook Profile ID μπορεί να διεκδικήσει μόνο μία συμμετοχή.

 

2.12. Σε κάθε περίπτωση ακυρώνονται αυτόματα οι συμμετοχές στο διαγωνισμό που δεν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8)

 

3. ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΗΡΩΣΗ – ΔΩΡΑ

3.1 Η κλήρωση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην έδρα της εταιρείας Fotone Διαφημιστική, με έδρα την οδό Καπετάν Άγρα 5, Τ.Κ. 55377, Τριανδρία, με τη χρήση του προγράμματος http:/www.random.org/ και του σχετικού αρχείου ηλεκτρονικού αρχείου συμμετεχόντων, την 9/12/2019 και ώρα 12:00. Πληροφορίες για την εγκυρότητα/ αξιοπιστία της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι διαθέσιμες μέσω του random.org στην ηλεκτρονική διεύθυνση http:/random.org/faq/#S2.

 

3.2 Θα αναδειχθούν (3) τυχεροί, ο κάθε τυχερός θα κερδίσει ένα από τα τρία μεγάλα ΔΩΡΑ.

 

3.2.1 Ένας (1) τυχερός, έπειτα από κλήρωση, θα κερδίσει ένα ταξίδι, μέσω Ταξιδιωτικού Γραφείου, για δύο (2) άτομα με προορισμό το Παρίσι. Συγκεκριμένα: 

 

(α) 3ήμερη διαμονή (τρεις διανυκτερεύσεις) για δύο (2) άτομα, με πρωινό σε ξενοδοχείο 4*, μεταξύ περιόδου πρώτης (1) Φεβρουαρίου 2020 έως και τριακοστής πρώτης (31) Μαρτίου 2020. Ρητά διευκρινίζεται ότι ο νικητής θα πρέπει να ταξιδέψει στον ανωτέρω προορισμό εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δύο (2) μηνών∙ ενώ, θα πρέπει να ενημερώσει την Εταιρεία και το Ταξιδιωτικό Γραφείο έως και εικοσιμία (21) Δεκεμβρίου την ημερομηνία που επιθυμεί να ταξιδέψει, ούτως ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος διοργάνωσης του ταξιδιού του. 

 

(β) 2 αεροπορικά εισιτήρια για δύο (2) άτομα, οικονομικής θέσης , από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς τον τελικό προορισμού και επιστροφή από την πόλη προορισμού στον άνω Αερολιμένα, συμπεριλαμβανομένης μίας (1) παραδοτέας αποσκευής και μίας (1) χειραποσκευής ανά άτομο. 

 

Διευκρινίζεται ότι: 

 

(α) τα αεροπορικά εισιτήρια εκδίδονται από συνεργαζόμενη με το Ταξιδιωτικό Γραφείο αεροπορική εταιρεία και δεν υπάρχει δικαίωμα επιλογής του νικητή οποιασδήποτε άλλης αεροπορικής εταιρείας από εκείνη που έχει επιλέξει το Ταξιδιωτικό Γραφείο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Εταιρείας ∙ το ίδιο ισχύει και όσον αφορά το ξενοδοχείο διαμονής του νικητή στην πόλη προορισμού καθώς και τις λοιπές παροχές, ως αυτές αναλυτικά περιγράφηκαν ανωτέρω (υπό α, β και γ), και 

 

(β) το άτομο που θα επιλέξει ο νικητής προκειμένου να μοιραστεί μαζί του το ταξίδι, θα πρέπει (ομοίως με το νικητή) να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας του ∙ η εν λόγω προϋπόθεση θα αποδεικνύεται με την επίδειξη στο Ταξιδιωτικό Γραφείο εν ισχύ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

 

(γ) σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί, αμελήσει, αδιαφορήσει, αρνηθεί το δώρο καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ή καταστεί αδύνατη η διεκπεραίωση του ταξιδιού για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά το δώρο. Το ταξίδι ακυρώνεται και η Εταιρεία δεν καλύπτει τα έξοδα για επανέκδοση εισιτηρίων ή προσαρμογή σε νέες ημερομηνίες.

 

3.3 Επιπλέον, θα αναδειχθεί -με όμοιο τρόπο- και ένας (1) αναπληρωματικός νικητής ο οποίος θα μπορέσει να διεκδικήσει το άνω δώρο με σειρά προτεραιότητας, σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για οποιοδήποτε λόγο του αρχικού νικητή.

 

3.4 Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα αναρτηθούν με νεότερο POST στο «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ» εντός 24 ωρών από την ανάδειξη των τυχερών και συγκεκριμένα θα σημειωθεί το FACEBOOK PROFILE ID (ή/και usernames) και το δώρο που έχει κερδίσει.

 

3.5 Οι αρχικοί τυχεροί θα ειδοποιηθούν από την «Euronics Greece» με προσωπικό μήνυμα, εντός των επόμενων 24 ωρών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης, σχετικά με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και τη διαδικασία παραλαβής του δώρου τους. Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητείται από τον νικητή να στείλει με email α) τα στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας) και β) ότι αποδέχονται το δώρο γ) η «Euronics Greece» δύναται να ζητήσει από τον νικητή να φωτογραφηθεί κατά την παράδοση του δώρου και στη συνέχεια να δημοσιοποιήσει τις φωτογραφίες.

 

3.6 Τα δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως, δεν εξαργυρώνεται τμηματικά και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλο.

 

3.7 Μετά την παρέλευση 1 ημερολογιακής εβδομάδας από την ανάδειξη του νικητή και συγκεκριμένα μετά από τις 17/12/2019 το δικαίωμα παραλαβής δώρου του αρχικού τυχερού αυτόματα αποκλείεται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των διοργανωτριών εταιριών στις περιπτώσεις μη επικοινωνίας αυτών και μη δήλωσης αποδοχής του δώρου ή μη διεκδίκησης των δώρων για οποιοδήποτε λόγο (με την αντίστοιχη αποστολή email) ή άρνησης παραλαβής του δώρου ή σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για οποιοδήποτε λόγο σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

3.8 Στη συνέχεια θα ειδοποιηθεί κατά σειρά προτεραιότητας ο αναπληρωματικός νικητή με όμοιο τρόπο σχετικά με τα αποτελέσματα και τις διαδικασίες στις 30/11/2019.

 

3.9 Μετά από τις 7/12/2019 από την ειδοποίηση του αναπληρωματικού τυχερού, σε περίπτωση μη επικοινωνίας αυτού και μη δήλωσης αποδοχής του δώρου ή μη διεκδίκησης των δώρων για οποιοδήποτε λόγο (με την αντίστοιχη αποστολή email) ή άρνησης παραλαβής του δώρου ή σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για οποιοδήποτε λόγο σύμφωνα με τα παραπάνω, τότε τα σχετικά δώρα αποκλείονται οριστικά.

3.10 Η «Euronics Greece» διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια το εναπομείναν δώρο σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον αντίστοιχο νικητή.

3.11 Το δώρο που θα παραδοθεί -κατά τους παρόντες όρους- παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι των διοργανωτριών εταιριών.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

4.1. Ο έκαστος συμμετέχων στον Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας.

4.2. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, οι διοργανώτριες εταιρίες δε φέρουν καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης.

4.3. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς ορισμένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού. Οποιοσδήποτε διαγωνιζόμενος ή χρήστης της ιστοσελίδας βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα των Δικτυακών Τόπων (hacker), τότε αποβάλλεται πάραυτα από το διαγωνισμό και οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

5.1. Η διοργανώτρια εταιρία, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

5.2. Η διοργανώτρια εταιρία δεν φέρει καμιά ευθύνη σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας του FACEBOOK και την ασφάλεια χρήσης του.

6. ΛΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των διοργανωτριών παύει να υφίσταται. Οι διοργανώτριες δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

7.1 Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του τρέχοντος διαγωνισμού η «Euronics Greece» δύναται να χρησιμοποιήσει στοιχεία που προκύπτουν από το FACEBOOK PROFILE ID των συμμετεχόντων καθώς και προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνονται (μέσω email) και τα στοιχεία της φόρμας για την ταυτοποίηση και παράδοση του δώρου.

7.2 Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Επίσης οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

7.3 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των δώρων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω.

7.4 Η «Euronics Greece» διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα FACEBOOK PROFILE ID (ή/και usernames) των νικητών.

7.5 Ο κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, δεν νομιμοποιούν τη διοργανώτρια να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει.

7.6 Οι συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό δεν συναινούν στη χρήση των email τους όπως αυτά προκύπτουν από τα facebook profile id τους για την αποστολή όποιου ενημερωτικού ή/και διαφημιστικού υλικού με προσφορές από την «Euronics Greece» ή/και από συναφείς επιχειρήσεις που θα επιλέγονται από τη «Euronics Greece»

8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

8.1 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Εταιρίας. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Ευκολία Δόσεων & αποπληρωμή
με πιστωτική κάρτα με ευέλικτες δόσεις!

Δωρεάν μεταφορά εντός περιοχής του καταστήματος!

Όλα μας τα καταστήματα παρέχουν την πλήρη
εργοστασιακή εγγύηση των ελληνικών αντιπροσωπειών!

Φύλαξη των ηλεκτρικών σας συσκευών
μέχρι να ετοιμαστεί ο χώρος σας!

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Είμαστε οι δικοί σας άνθρωποι!
EURONICS: Σταμάτη Δαμάσκου 12, Αχαρναί,
Τ.Κ.13671, Τηλ.210 4835144-6,

E-mail: info@euronics.gr
www.euronics.gr

fb.png
insta.png
youtube.png

Euronics Greece

Φροντίζουμε για την επάρκεια αποθεμάτων αλλά ορισμένα από αυτά μπορεί να εξαντληθούν νωρίτερα.

Οι τιμές είναι τοις μετρητοίς και συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.
Οι τιμές είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι φωτογραφίες μπορεί να έχουν κάποιες διαφορές από το εικονζόμενο προϊόν.
Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.